διπλωματικές εργασίες 2012

Η χρήση των συλλογικών ψηφιακών μέσων (social media) στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: Το παράδειγμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης (Κ.Π.Α.Ε.)

Μαριάννα Πουτακίδου (marpout@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Οκτώβριος 2012.

κείμενο διπλωματικής εργασίας


Αποτίμηση της Παρουσίας Ελληνικών ΜΜΕ σε Συλλογικά Ψηφιακά Μέσα (social media).

Ελένη Γιάνναρη (egiannar@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012.

κείμενο διπλωματικής εργασίας


Πως κοινωνικοποιούνται οι νέοι σήμερα; Θέτοντας τον όρο κοινωνικοποίηση σε νέες «ψηφιακές» βάσεις – Μια κριτική θεώρηση.

Γιάννης Παπαδημητρίου (jpapadimitriou@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2012.

κείμενο διπλωματικής εργασίας