διπλωματικές εργασίες 2014

Η Διακοπή Λειτουργίας της ΕΡΤ, το Εγχείρημα ERT Open και τα Συλλογικά Ψηφιακά Μέσα ως Πεδίο Συζήτησης: Μελέτη της Σελίδας ERTsocial στο Facebook.

Κυριακή Κική (kelly_kiki@yahoo.gr), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Ιούνιος 2014.

κείμενο διπλωματικής εργασίας


Η Αξιοποίηση του Web 2.0 από τις Αυτοοργανωμένες Πρωτοβουλίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΟΚΑ) για τη Δημιουργία και τη Διαμόρφωση Νέων Μορφών Δράσης.

Άγγελος Άγας (angelosagas@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Ιούνιος 2014.

κείμενο διπλωματικής εργασίας