ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΕΥΝΑ