Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος

- Εισαγωγή, επιδημιολογικά στοιχεία.

- Ανατομία, φυσιολογία, ορμονική λειτουργία.

- Συγγενείς ανωμαλίες ανάπτυξης του μαστού.

- Καλοήθεις παθήσεις. Κλινική εικόνα, διάγνωση, αντιμετώπιση.

- Σχέση καλοήθειας / καρκίνου.

- Ιστορικό, παράγοντες κινδύνου. Κλινική εξέταση, αυτοεξέταση.

- Κληρονομικός καρκίνος του μαστού.

- Διάγνωση - Διαδερμικές βιοψίες.

- Απεικονιστικές τεχνικές. Μαστογραφία: αναλογική, ψηφιακή, μαγνητική. Υπερηχογράφημα –

  νέες τεχνικές: 3D/4D, ελαστογραφία, τομοσύνθεση.

- Αλγόριθμοι αντιμετώπισης αλλοιώσεων του μαστού.

- Χειρουργική αντιμετώπιση διηθητικού καρκίνου. Είδη και ενδείξεις επεμβάσεων. Ειδικές

  τεχνικές (SLN και αψηλάφητες αλλοιώσεις).

- Ενδείξεις και τεχνικές Ακτινοθεραπείας.

- Αρχές συστηματικής θεραπείας: Χημειοθεραπεία,  Ορμονοθεραπεία, Στοχευμένες θεραπείες.

- MGAs και θεραπευτικές αποφάσεις.

-  Μη διηθητικός καρκίνος του μαστού.

-  Τοπικο - περιοχική υποτροπή.

-  Διάγνωση και αντιμετώπιση μεταστάσεων.

-  Αισθητική χειρουργική του μαστού. Αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή.

-  Επίδειξη περιστατικών, κλινικές αποφάσεις.