Περιεχόμενα μαθήματος

Φυσική Ανθρωπολογία: Εισαγωγικές έννοιες και Φυλογενετική ιστορία του Ανθρώπου, Παλαιοναθρωπολογική έρευνα - μεθοδολογία,Συστηματική ταξινόμηση του Ανθρώπου, Εξελικτικοί χαρακτήρες πρωτευόντων, Αυστραλοπίθηκοι-Πρώιμες μορφές του γένους Homo, Homo erectus και προ-Νεάντερταλ, Εξέλιξη του εγκεφάλου-Νεάντερταλ, Homo sapiens και σύγχρονος άνθρωπος, Παλαιοανθρωπολογική έρευνα στην Ελλάδα- Ευρήματα του Ανθρωπολογικού Μουσείου από τον Ελλαδικό χώρο, Σκελετική Ανθρωπολογία-Παλαιοπαθολογία, Οστεομετρία-Ιατροδικαστική Ανθρωπολογία-Επιγενετικά χαρακτηρηστικά, Παλαιοδημογραφία-Ηθολογία, Παλαιοϊστολογία-Εργαστηριακές μελέτες στην ανθρωπολογία-Μελέτη αρχαίων ασθενειών-αρχαίο DNA και Μοριακή Παλαιοπαθολογία-Εφαρμογές στη σύγχρονη Ανθρωπολογία