ΥΛΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

Η ύλη της Ιστολογίας ΙΙ περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:

Πεπτικό σύστημα, Αδένες Πεπτικού συστήματος, Νευροενδοκρινικό σύστημα (υπόφυση, επίφυση ή κωνάριο) Ενδοκρινικό σύστημα (θυρεοειδής αδένας, παραθυρεοειδείς αδένες, επινεφρίδια, ενδοκρινές πάγκρεας), Αναπνευστικό σύστημα, Ουροποιητικό σύστημα, Καλυπτήριο σύστημα, Αναπαραγωγικό σύστημα άρρενος και θήλεος, Μαζικοί αδένες-γαλουχία, Αισθητήρια όργανα (οφθαλμός και ους)

 

Η ύλη της Εμβρυολογίας ΙΙ περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:

Ανάπτυξη Αναπνευστικού συστήματος, Ανάπτυξη Πεπτικού συστήματος, Ανάπτυξη Ηπατικού – χοληφόρου συστήματος και παγκρέατος, Ανάπτυξη ουροποιητικού συστήματος, Ανάπτυξη γεννητικού συστήματος του Άρρενος, Ανάπτυξη Γεννητικού συστήματος του Θήλεος, Κρανιοπροσωπική ανάπτυξη, Ανάπτυξη του δέρματος και των προσαρτημάτων, Ανάπτυξη Μυοσκελετικού συστήματος, Ανάπτυξη Αισθητηρίων οργάνων (Οφθαλμός και Ους), Ανάπτυξη Καρδιαγγειακού συστήματος, Ανάπτυξη Κεντρικού Νευρικού συστήματος.

 

Η ύλη της Ιστολογίας ΙΙ αφορά τα κεφάλαια:

9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 23 (σελ. 807 έως και 815) από το βιβλίο από το βιβλίο «Ιστολογία με Στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας- Εισαγωγή στην Ιστοπαθολογία», 3η έκδοση των A. L. Kierszenbaum και L. L. Tres – Γενική Eπιμέλεια Καθηγητής B. Γοργούλης-Επιμέλεια Επιμέρους Ενοτήτων  Αν Καθηγήτρια Μ. Κουλούκουσα, Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd,  2013).

 

  1. Η ύλη της Εμβρυολογίας ΙΙ αφορά τα κεφάλαια 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, από το βιβλίο "Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ" , Συγγραφείς: Keith L. Moore, T.V.N. Persaud, Γενική Επιμέλεια:Λουίζα Ανδριοπούλου-Οικονόμου, Εκδότης : Broken Hill Publishers LTD, 2009. (Το βιβλίο αυτό διανέμονταν από τον Εύδοξο)
  2. Η ύλη παραμένει η ίδια και στην καινούργια έκδοση του βιβλίου (2η Ελληνική έκδοση 2019) "ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ" Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD και αφορά τα κεφάλαια 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. (Το βιβλίο αυτό διανέμεται από τον Εύδοξο)

 

Η ύλη αυτή περιλαμβάνεται επίσης και στο κάτωθι σύγγραμμα:

Στα κεφάλαια 4 (από της σελίδα 54), 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του βιβλίου: «Langman’s Βασική Ιατρική Εμβρυολογία», (T.W. Sadler Μετάφραση Μ. Κουλούκουσα, Γενική Επιμέλεια Χ. Κίττας, Ρ. Αγγελοπούλου), Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2006).(Το σύγγραμμα αυτό δεν διανέμεται από τον Εύδοξο)