ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΙ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ - Επίκουρος Καθηγητής Ε. Παπαδάκης