Χημεία Υλικών

Ενότητες

Οργανικά υλικά

Το τμήμα αυτό του μαθήματος, πραγματεύεται μία σειρά από οικογένειες οργανικών υλικών που έχουν τα τελευταία χρόνια παίξει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε πολλά διαφορετικά επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία. Αυτό καταδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από μία σειρά βραβείων Nobel που έχουν απονεμηθεί για τα εν λόγω υλικά και διεργασίες, όπως τα βραβεία Nobel Χημείας 1987 (υπερμοριακή χημεία) και 1996 (φουλερένια) και το βραβείο Nobel Φυσικής 2010 (γραφένιο). Τα υλικά στα οποία θα αναφερθούμε συμπεριλαμβάνουν τις αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα (φουλερένια, νανοσωλήνες άνθρακα, γραφένιο, νανοταινίες γραφενίου) και τις νανοκουκίδες άνθρακα. Επίσης θα συζητηθούν περιληπτικά οι βασικές αρχές της υπερμοριακής χημείας, της μοριακής αναγνώρισης, των συμπλόκων εγκλεισμού και των αλληλεπιδράσεων ξενιστού-ξενιζομένου μορίου, καθώς και τα οργανικά υλικά για μεταφορά φαρμακευτικών ουσιών, οι μοριακές μηχανές, οι νανοαντιδραστήρες, και οι νανοδιακόπτες.