θεματικές ενότητες

Κατά τις δύο πρώτες συναντήσεις θα γίνει εισαγωγή από τη διδάσκουσα σε θέματα θεωρητικά περί την οικονομία  και το εμπόριο κατά την υπό εξέταση περίοδο

 

Θα ακολουθήσουν επί δύο συναντήσεις ανάγνωση και σχολιασμός πηγών σε μορφή ασκήσεων

 

Θα κληθούν να παραδόσουν μάθημα ειδικοί εκτός πανεπιστημίου μας

 

Θα ακολουθήσει παρουσίαση των ατομικών εργασιών των φοιτητών γύρω από τις εξής θεματικές ενότητες

-εμπορικές πρακτικές των Ελλήνων εμπόρων εντός και εκτός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας

- ναυτιλία και πειρατεία

-οργάνωση επιχειρήσεων

-συντεχνίες και εμπορικές συσσωματώσεις (‘κομπανίες’)

-εμπορική πληροφόρηση (εμπορικά εγχειρίδια, εμπορική αλληλογραφία, εμπορικές εφημερίδες – εγκυκλοπαίδεια)

-εμπόριο και κοινωνία, διαμόρφωση αστικής τάξης 

-οικονομία και ιδεολογικές παράμετροι παραμονές και κατά την Επανάσταση του '21

 

Η αναλυτική και η ειδική βιβλιογραφία θα δοθούν κατά την έναρξη του σεμιναρίου