Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
MODULE 1: FINANCE FOR INTERNAL AUDITORS (30 ECTS) (ECON540)Dimitris Kenourgios, Panayotis Alexakis, Nikolaos Milonas
MODULE 2: INTRODUCTION TO INTERNAL AUDIT (30 ECTS) (ECON544) Lamprini Piha, Michael Petrodaskalakis
MODULE 3: INTERNAL AUDIT PRACTICES I (20 ECTS) (ECON384)M. Petrodaskalakis, Gr. Themistocleous, Y. Dracoulis
MODULE 4: INTERNAL AUDIT PRACTICES IΙ (20 ECTS) (ECON385)F. Kalfaoglou, G. Dotsis
MODULE 5: DISSERTASION THESIS (ECON406)Katerina Andrianopoulou