Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων- ΘΕ4: Μακροοικονομία και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (20 διδακτικές μονάδες, ECTS) (ECON383)Γεώργιος Χορταρέας, Θεόδωρος Παναγιωτίδης
Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων- ΘΕ5: Διπλωματική Εργασία (20 διδακτικές μονάδες, ECTS) (ECON393)
Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων-Θεματική Ενότητα 1: Χρηματοοικονομικά και Διαχείριση Κινδύνων (ECON541)Παναγιώτης Αλεξάκης, Νικόλαος Μυλωνάς, Δημήτρης Καινούργιος, Γιώργος Δότσης
Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων-Θεματική Ενότητα 2: Ποσοτικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Συστήματα (ECON542)Στέλιος Κώτσιος
Θεματική Ενότητα 3 - Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων (ECON584)Δρ. Αθανασάκος, Δρ. Φ. Καλφάογλου, Δρ. Κ. Λοίζος, Θ. Κατεβάτης, MSc., Ν. Γουργουράκης, MSc., Δρ. Φ. Καλαντζής