Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Bilingualism: Language comprehension and production in bilingual speakers (MA course) (ENL433)Άννα Χατζηδάκη
Electronic Corpora & Linguistic Analysis ()Τρισεύγενη Λιόντου
Historical Linguistics and Diachronic Corpora (ENL500)Νικόλαος Λαβίδας
Pragmatic Awareness in English as a Foreign Language (ENL427)Μαρία Σηφιανού
Research Methods in Linguistics (MA)Μιχάλης Γεωργιαφέντης, Αγγελική Τζάννε
TRANSLATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION (ENL562)Διαμαντούλα Κόρδα
Θέματα Γλωσσολογίας (ENL497)Έλλη Υφαντίδου, Louis de Saussure, Tim Wharton