Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Pragmatic Awareness in English as a Foreign Language (ENL427)Μαρία Σηφιανού
Research Methods in Linguistics (MA)Μιχάλης Γεωργιαφέντης, Αγγελική Τζάννε
Γλωσσικές δυσκολίες: Οριοθέτηση, Αξιολόγηση και Παρέμβαση (ΨΧ123)Ασημίνα Ράλλη