Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
A Psycholinguistic Approach to Translation (MA course) (ENL447)Άννα Χατζηδάκη
MEDICAL INTERPRETING (2021-2022) ()Ευφροσύνη Φράγκου (Effrossyni Fragkou)
MEDICAL INTERPRETING (2022-2023) (ENL616)Ευφροσύνη Φράγκου
Research methodology in translation studies (ENL441)Μαρία Σιδηροπούλου
Translation and Intercultural Communication (ENL478)Μαρία Σιδηροπούλου
Translation and Language Variation (ENL527)Νικόλαος Λαβίδας
Translation Practicum (ENL463)Μαρία Σιδηροπούλου
Translation Workshop: Poetry Greek into English (ENL395)Κωνσταντίνα Γεωργαντά
Διαγλωσσική και Διαπολιτισμική Επικοινωνία (ENL256)Μαρία Σιδηροπούλου
Η Μεθοδολογία της Έρευνας στις Μεταφραστικές Σπουδές (ΔΠΜΣ) (ENL241)Μαρία Σιδηροπούλου