Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση αφηγηματικού λόγου: Λαογραφική έρευνα και εφαρμογές (PHIL1818)Μαριάνθη Καπλάνογλου
ΑΣΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ (PHIL1810)Γεώργιος Κούζας
Δημόσια λαογραφία, πολιτιστική διαχείριση και πολιτιστική πολιτική: Ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης πολιτιστικών φορέων (PHIL1802)Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Ιωάννης Δρίνης
Έθιμα και δρώμενα στον κύκλο του χρόνου και της ζωής στον αγροτικό και στον αστικό χώρο (PHIL1796)Εμμανουήλ Βαρβούνης
Ελληνική Λαογραφία - Ελληνικοί περιφερειακοί και τοπικοί πολιτισμοί (PHIL1801)Βασιλική Χρυσανθοπούλου
Η διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού στο σχολείο. Η έννοια της Εθνογραφίας – Σχολικής Εθνογραφίας (PHIL1804)Γεώργιος Τσερπές
Η επιστήμη της Λαογραφίας: Ιστορία και Θεωρία (PHIL1795)Εμμανουήλ Βαρβούνης
Θεάματα και μουσικοχορευτικά δρώμενα: μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας (PHIL1815)Γεώργιος Κούζας
Θεωρητικές και κριτικές προσεγγίσεις για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά (PHIL1803)Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Ιωάννης Δρίνης
Κοινότητες και ταυτότητες στον αγροτικό και στον αστικό χώρο (PHIL1809)Γεώργιος Κούζας
Λαϊκή λογοτεχνία, λόγια λογοτεχνία, ηλεκτρονική προφορικότητα (PHIL1805)Γεώργιος Κατσαδώρος
Λαϊκή Τέχνη και Λαογραφικά Μουσεία. Οργάνωση και επιμέλεια εκθέσεων – Πρακτική άσκηση (PHIL1807)Αθηνά Μαχά
Λαϊκός πολιτισμός και διατροφή: καθημερινότητα, τελετουργικές και εθιμικές χρήσεις (PHIL1813)Γεώργιος Κούζας
Λαϊκός πολιτισμός και τουρισμός (PHIL1816)Γεώργιος Κούζας
Λαογραφικές έννοιες και μεθοδολογικές πρακτικές: ιστορία και κριτική (PHIL1791)Μαριάνθη Καπλάνογλου, Γεώργιος Κούζας
Μεθοδολογία εθνογραφικής και αρχειακής έρευνας (PHIL1800)Γεώργιος Κούζας, Μηνάς Αλεξιάδης
Μύθος, παραμύθι, παροιμία, θρύλος λαϊκή ποίηση (τραγούδι), αυτοβιογραφική διήγηση, προφορική ιστορία, νέες μορφές του έντεχνου λαϊκού λόγου: θεωρητικές και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις (PHIL1798)Μαριάνθη Καπλάνογλου, Γεώργιος Κούζας
Οικολογική Λαογραφία και Πολιτισμική Οικολογία (PHIL1814)Γεώργιος Κούζας
Οπτική Εθνογραφία και λαϊκός πολιτισμός (PHIL1812)Γεώργιος Κούζας
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (PHIL1726)Αντώνιος Παναγιώτου
Προφορικός λόγος και πολιτισμός: καθημερινή ζωή, δημιουργική επικοινωνία και αφηγηματικές κοινότητες (Ελλάδα, Μεσόγειος, Ευρώπη). (PHIL1799)Μαριάνθη Καπλάνογλου
Υλικός πολιτισμός και Λαογραφία: ταυτότητες, κατανάλωση, αειφορία (PHIL1811)Γεώργιος Κούζας
Χωριό-πόλη, αγροτικοί-αστικοί πολιτισμοί και λογοτεχνία (19ος έως πρώιμος 21ος αιώνας) στην Ελλάδα (PHIL1797)Γεώργιος Κούζας
Ψηφιακή Λαογραφία (PHIL1806)Γεώργιος Κατσαδώρος