Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ειδικά Θέματα Χημείας (CHEM303)Δημήτριος Γεωργιάδης, Γεώργιος Κόκοτος, Βικτωρία Μαγκριώτη (συντονίστρια μαθήματος), Παναγιώτα Μηνακάκη, Πέτρος Ταραντίλης
Μεταπτυχιακό Μάθημα Οργανικής Χημείας, Πολυμερών και Οινολογίας (CHEM284)Θωμάς Μαυρομούστακος
Οργανική Σύνθεση (CHEM302)Γεώργιος Βουγιουκαλάκης, Χριστόφορος Κόκοτος, Ηλίας Κουλαδούρος
Πρότυπη Βιβλιογραφική Εργασία (CHEM311)Αθανάσιος Γκιμήσης
Προχωρημένες Εργαστηριακές Τεχνικές Ανάλυσης και Ανάλυσης Ι (CHEM324)Σ. Βασιλείου (συντονίστρια μαθήματος), Γ. Βουγιουκαλάκης, Δ. Γεωργιάδης, Θ. Γκιμήσης, Χ. Κόκοτος, Β. Μαγκριώτη, Θ. Μαυρομούστακος
Προχωρημένες Εργαστηριακές Τεχνικές Ανάλυσης και Ανάλυσης ΙΙ (CHEM323)Σ. Βασιλείου, Γ. Βουγιουκαλάκης, Δ. Γεωργιάδης, Θ. Γκιμήσης, Χ. Κόκοτος (συντονιστής μαθήματος), Β. Μαγκριώτη, Θ. Μαυρομούστακος
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (CHEM301)Παναγιώτα Μουτεβελή-Μηνακάκη, Δημήτριος Γεωργιάδης (συντονιστής μαθήματος)
Σύγχρονες Φασματοσκοπικές Μέθοδοι και Μέθοδοι Ανάλυσης (CHEM304)Γεώργιος Κόκοτος, Θωμάς Μαυρομούστακος (συντονιστής μαθήματος), Χρήστος Παππάς
Φαρμακοχημεία και Χημεία Βιομορίων (CHEM298)Σταματία Βασιλείου, Αθανάσιος Γκιμήσης, Γεώργιος Κόκοτος, Βικτωρία Μαγκριώτη (συντονίστρια μαθήματος)