Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (CHEM233)Νικόλαος Θωμαΐδης, Μιχαήλ Κουππάρης, Αναστάσιος Οικονόμου, Ευάγγελος Μπακέας, Αντώνιος Καλοκαιρινός
ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ (CHEM234)ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, ΑΝΑΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ