Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Eισαγωγή στην Αστροφυσική (10EKA01)Σ. Καζαντζίδης , M. Πετροπούλου
Βασικό Εργαστήριο Φυσικής IV (10YKO08)Ε. Νισταζάκης
Δυναμική των Ρευστών (10ΕΚΟ05)Ν. Βλαχάκης, Σ. Σοφιανός
Εισαγωγή στη Φυσική Ατμόσφαιρας (10ΕΚΑ03)Κ. Καρτάλης, Χ. Τζάνης
Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ (10ΥΚΟ16)Β. Γεωργαλάς, Δ. Φραντζεσκάκης, Γ. Διαμάντης
Μηχανική ΙΙ  (10ΕΚΟ01)Θ. Αποστολάτος
Φυσική IV  (10ΥΚΟ04)Σ. Γαρδέλης, Ν. Σαουλίδου, Κ. Σιμσερίδης, Δ. Φασουλιώτης