Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βασικό Εργαστήριο Φυσικής 4 (PHYS201)Έκτορας Νισταζάκης
.
Ειδική Θεωρία Σχετικότητας (PHYS268)Θεοχάρης Αποστολάτος - Θεοδόσιος Χριστοδουλάκης
.
Ειδική Σχετικότης (PHYS270)Θεοδόσιος Χριστοδουλάκης, Θεοχάρης Αποστολάτος
.
Καταστάσεις και Iδιότητες της Ύλης (PHYS196)Κωνσταντίνος Σιμσερίδης
.
Μηχανική 2 (Αναλυτική Μηχανική) (Υ041)Θεοχάρης Αποστολάτος - Πέτρος Ιωάννου
.
ΦΥΣΙΚΗ IV (Σύγχρονη φυσική) Υ0345 (PHYS345)Σ. Γαρδέλης, Ν. Σαουλίδου, Δ. Φασουλιώτης
.