Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Collective Labour Law Erasmus+ (LAW506)Ioannis Skandalis
ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ (LAW735)Δημήτριος Τσικρικάς
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (LAW649)Δημήτριος Τσικρικάς
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (LAW179)Α. Γουργουρίνης
Δίκαιο Εκμετάλλευσης (LAW425)Δ. Λαδάς, Ι. Σκανδάλης
Δίκαιο περιβάλλοντος (LAW266)Γλυκερία Σιούτη - Γεώργιος Δελλής
Δίκαιο Περιβάλλοντος (LAW670)Γλυκερία Σιούτη, Ευγενία Δακορώνια, Γιώργος Δελλής, Ελισάβετ Πούλου-Οικονομίδου
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ (LAW589)Αθανασία Διονυσοπούλου
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (LAW596)Γεώργιος Μεντής
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (LAW122)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ
Εφαρμογές Αστικού Δικαίου - Χ.Ε. 2021-2022 - Κλιμάκιο A-I (LAW608)Καθηγητές Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Χριστίνα Σταμπέλου, Δημήτριος Λιάππης, Αναπληρωτές Καθηγητές Γεώργιος Λέκκας, Γεώργιος Γεωργιάδης, Επίκουρη Καθηγήτρια Ελισάβετ Πούλου-Οικονομίδου
Εφαρμογές Αστικού Δικαίου - Χ.Ε. 2021-2022 - Κλιμάκιο Ξ-Ω (LAW609)Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Παρασκευή Παπαρσενίου, Αντώνιος Καραμπατζός, Παναγιώτης Νικολόπουλος, Κωνσταντίνος Καραγιάννης
Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 2021-2022 Κλιμάκιο Β΄ Κ-Ν (LAW837)Καθηγητής Μ. Αυγουστιανάκης- Αν. Καθηγητής Ζ. Τσολακίδης- Επ. Καθηγητές Γ. Λαδογιάννης- Θ. Λύτρας- Β. Παναγιωτόπουλος
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 2019-2020 (LAW426)Χρυσαφώ Τσούκα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 2021-2022 (427)Καθηγητής Χαρ. Παμπούκης, Αν. Καθηγήτρια Χρ. Τσούκα, Δρ. Χρ Ζουμπούλης, Δρ. Αλ Σιβιτανίδης, Δρ Φ Βαρέσης
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (LAW586) Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Εμμανουήλ Μαστρομανώλης
Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου (Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο) (LAW619)Βασίλειος Κονδύλης
Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου (Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο) 2021-2022 (LAW862)Βασίλειος Κονδύλης
Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου: Δίκαιο Κεντρικών Τραπεζών 2021-2022 (LAW850)Χρήστος Γκόρτσος
Σεμινάριο Διεθνών Σπουδών - Κατεύθυνση "Δίκαιο της Ε.Ε." (LAW360)Μανώλης Περάκης
Σεμινάριο Εμπορικού Δικαίου (Σεμινάριο Β Ιδιωτικού Δικαίου) (2082)Ιάκωβος Βενιέρης, Νικόλαος Βερβεσός
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (LAW722)Κ. Μπακόπουλος, Δημ. Λαδάς, Ιωάννης Σκανδάλης, Νεκταρία Καλκαντέρα
Σεμινάριο Πολιτικής Δικονομίας (LAW678)Νικόλαος Κατηφόρης
Σύγχρονες μορφές πιστωτικών συναλλαγών και τρόποι ασφάλισης των πιστώσεων (LAW391)Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο (LAW640)Κ. Μπακόπουλος, Δ. Λαδάς, Ι. Σκανδάλης
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο (LAW303)Κωνσταντίνος Μπακόπουλος
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (LAW211)Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
Φιλοσοφία του δικαίου [α. έ. 2018-19] (LAW228)Φίλιππος Βασιλόγιαννης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Ζ΄ εξάμ., χειμ. εξάμ. 2020-2021) (LAW653)Παύλος-Μιχαήλ Ευστρατίου
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (χειμ. εξάμ. 2021-2022) (LAW852)Παύλος-Μιχαήλ Ευστρατίου