Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΕΦΗΒΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (500763 )Φλώρα Μπακοπούλου
Παθογενετικοί Μηχανισμοί Νόσων-Τμήμα Φαρμακευτικής (MED758)Δρ. Χάρης Αλεξόπουλος, Καθ. Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος