Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ιατρική των Καταστροφών και Ανθρωπιστική Βοήθεια στον 21ο αιώνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο - Disaster Medicine and Humanitarian Aid in the 21st Century and the EU (500768)Εμμανουήλ Πικουλής