ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021
- Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020 - 8:38 π.μ. -

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την γραμματεία