ώρες εξυπηρέτησης κοινού
- Τετάρτη, 05 Απριλίου 2017 -

Οι φοιτητές του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών εξυπηρετούνται για την έκδοση πιστοποιητικών από τη θυρίδα του Τμήματος στην οδό Αριστείδου 11, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ώρες 10:00-13:00.

 

Για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Erasmus οι φοιτητές εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος στο γραφείο 104 (Σοφοκλέους 1, 1ος όροφος), κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ώρες 10:00-13:00.

 

Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο γραφείο 104 (Σοφοκλέους 1, 1ος όροφος), Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00-15:00.

 

Το πρωτόκολλο του Τμήματος λειτουργεί στο γραφείο 104 (Σοφοκλέους 1, 1ος όροφος), Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00-15:00