2ο επαναληπτικό μάθημα για τους εργαζόμενους φοιτητές
- Κυριακή, 6 Ιουνίου 2021 - 10:36 π.μ. -

Σας ενημερώνω ότι, εκτός από το επαναληπτικό μάθημα που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Ιουνίου στην κανονική ώρα του μαθήματος, θα πραγματοποιηθεί άλλο ένα την ίδια μέρα στις 18.30' για τους φοιτητές που εργάζονται το πρωί. Τον σύνδεσμο (link) για το απογευματινό επαναληπτικό μάθημα θα τον βρείτε σε σχετικό αρχείο που έχει αναρτηθεί στα Έγγραφα του e-class.