Εβδομαδιαία Πρακτική Άσκηση
- Κυριακή, 8 Μαΐου 2016 - 10:54 μ.μ. -

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, όπως έχετε ενημερωθεί, η εβδομαδιαία πρακτική άσκηση αρχίζει τη Δευτέρα, 16.5.2016. Προσοχή: την  Παρασκευή, 13.5.2016 είναι απαραίτητη η παρουσία σας στο σχολείο, το οποίο έχετε επιλέξει, γιατί θα γίνει ενημέρωση από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια και τους/τις εκπαιδευτικούς καθώς και η κατανομή των τμημάτων. Παρακαλούμε να τηρηθεί το πρόγραμμα για την αποφυγή προβλημάτων. Ανατρέξτε στα " Έγγραφα" για περισσότερες πληροφορίες. Καλή επιτυχία. Ι.Βρεττός