Κλινική Ψυχολογία

Ανακοινώσεις

Διανομή Φακέλου άρθρων "Κλινική Ψυχολογία"
- Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013 - 12:00 π.μ. -

Η διανομή του φακέλου άρθρων του μαθήματος Κλινική Ψυχολογία Ι θα γίνεται από το γραφείο της Επίκ. Καθ. Λ. Κανελλοπούλου (κυψέλη 544), κάθε Τρίτη 12.00-14.00.

Το περιεχόμενου του φακέλου άρθρων είναι το ίδιο με τον φάκελο άρθρων σε ηλεκτρονική μορφή, που είναι αναρτημένος στην η-τάξη.