Διανομή σημειώσεων του μαθήματος
- Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008 - 12:00 π.μ. -

Ανακοίνωση

Μάθημα «Κοινωνική Ψυχολογική Ανάλυση της Οικογένειας» (ΨΧ17)

Η διανομή σημειώσεων του μαθήματος «Κοινωνική-Ψυχολογική Ανάλυση της Οικογένειας» γίνεται καθημερινά ως εξής (Ψυχολογικό Εργαστήριο, 5ος όροφος, γρ. 544, Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών):

Δευτέρα: 11.00-13.00

Τρίτη: 11.00-12.00

Τετάρτη: 12.00-14.00

Πέμπτη: 11.00-13.00

Παρασκευή: 12.00-14.00

Μ.  Ντάλλα