Παράδοση εργασιών
- Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008 - 12:00 π.μ. -

Ανακοίνωση

Μάθημα «Κοινωνική Ψυχολογική Ανάλυση της Οικογένειας» (ΨΧ17)

Στις 15/1/2008 και 22/1/2008 παρουσιάζονται οι εργασίες των φοιτητών. Όσοι φοιτητές έχουν αναλάβει τη συγγραφή κάποιας εργασίας έχουν τη δυνατότητα να την παρουσιάσουν προφορικά και να την  παραδώσουν.                                                                                 

Μ.  Ντάλλα