Διανομή Φακέλου Σημειώσεων του Μαθήματος "Κοινωνική Ψυχολογική Ανάλυση της Οικογένειας"
- Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2007 - 12:00 π.μ. -

Ανακοίνωση

Μάθημα «Κοινωνική Ψυχολογική Ανάλυση της Οικογένειας» (ΨΧ17)

Η Διανομή «Φάκελος Σημειώσεων του Μαθήματος» γίνεται στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2007 στον Τομέα Ψυχολογίας (βλέπε ανακοινώσεις του Τομέα).  

                                                                             18/12/2007

Μ.  Ντάλλα