Διανομή Βιβλίου
- Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2007 - 12:00 π.μ. -

Ανακοίνωση

Μάθημα «Κοινωνική Ψυχολογική Ανάλυση της Οικογένειας» (ΨΧ17)

Η Διανομή βιβλίου «Μουσούρου, Λ. Μ., & Στρατηγάκη, Μ. (2004). Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής: Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις. Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ)» γίνεται στη Διδότου 39, από τον εκδοτικό οίκο  Gutenberg τις εξής μέρες:

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 9:00-16:00

Πέμπτη, 9:00-18:00

                                                                             17/12/2007

Μ.  Ντάλλα