Η ύλη των εξετάσεων
- Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016 - 5:47 μ.μ. -

Ανακοινώνεται ότι την ύλη για την εξέταση του μαθήματος αποτελεί το σύνολο του μυθιστορήματος του Λόγγου (διδαγμένο και αδίδακτο), μαζί με τα όσα είπα στις παραδόσεις μου. θα ζητηθεί μετάφραση και υλικό από την εισαγωγή και από τα σχόλια που έκανα στο μάθημα.

Καλή επιτυχία!

Χρήστος Φάκας