Ημἐρα έναρξης του μαθἠματος
- Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016 - 6:39 μ.μ. -

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη του μαθήματος θα γίνει όχι αυτή αλλά την επόμενη Δευτέρα 22.2. Η παρουσία σας ειδικά στην πρώτη μας συνάντηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, ελπίζω λοιπόν να είστε όλες και όλοι εκεί.

Χρήστος Φάκας