Εξεταστέα Ύλη, επί πτυχίω
- Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016 - 9:01 μ.μ. -

Διδακτέα και εξεταστέα ύλη σε διαμόρφωση:

  1. "Φάκελος ενδιαφέροντος": Θέματα και ερωτήματα, κατ' επιλογήν σας, όπως αυτά διαμορφώνονται στις παραδόσεις
  2. Θουκυδίδου Α, 1 έως 22 (OCT, H. ST. JONES) Θουκυδίδου Α, 89 έως 119
  3. Θουκυδίδου Α, 120 έως 146
  4. Κατάθεση "Φακέλου ενδιαφέροντος", στο σπουδαστήριο κλασικής φιλολογίας, έω 20/05/2016