Εξεταστέα Ύλη
- Σάββατο, 28 Μαΐου 2016 - 10:33 π.μ. -

Διδακτέα και εξεταστέα ύλη σε διαμόρφωση:

  1. "Φάκελος ενδιαφέροντος": Θέματα και ερωτήματα, κατ' επιλογήν σας, όπως αυτά διαμορφώνονται στις παραδόσεις
  2. Θουκυδίδου Α, 1 έως 22 (OCT, H. ST. JONES) Θουκυδίδου Α, 89 έως 119
  3. Θουκυδίδου Α, 120 έως 146
  4. Κατάθεση "Φακέλου ενδιαφέροντος", στο σπουδαστήριο κλασικής φιλολογίας, έω 20/05/2016 
  5. Θουκυδίδου Β, 59-65: Από τη μετάφραση επιχειρήματα της Δημηγορίας και χαρακτηρισμός Περικλέους