Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών 2024
- Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024 - 7:44 μ.μ. -

Ο Καθηγητής Διονύσης Γούτσος θα παρουσιάσει τις πτυχιακές εργασίες του εξαμήνου με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 8ου εξαμήνου την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024 στις 10:00 στο γραφείο του (601, 6ος όροφος). Σε περίπτωση που η Σχολή είναι κλειστή, η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά στον σύνδεσμο: https://uoa.webex.com/meet/dgoutsos