Ενημέρωση για το Σεμινάριο
- Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014 - 12:00 π.μ. -

Ανακοινώνεται ότι το προαιρετικό Σεμινάριο Η´ Eξαμήνου στην κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας με τίτλο ''Όψεις της ιστορίας του σατυρικού δράματος'' θα γίνεται Τρίτη 12:00 - 15:00 στην αίθουσα σεμιναρίων της κυψέλης 706. Η έναρξη του μαθήματος ορίζεται για την Τρίτη 29 Απριλίου. Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στον διδάσκοντα ηλεκτρονικά (cfakas@phil.uoa.gr) το αργότερο ως την Παρασκευή 25 Απριλίου. Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να υπερβεί τους 20. Υποχρεωτική είναι η αδιάλειπτη παρακολούθηση του μαθήματος και η εκπόνηση γραπτής εργασίας, που θα πρέπει να παρουσιασθεί και προφορικά κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Τα θέματα των εργασιών θα καθορισθούν στο πρώτο μάθημα.