μάθημα 5-2-2014
- Τρίτη, 04 Μαρτίου 2014 -

(για τους φοιτητές του γ' κλασ., μνεφ και γλωσσολογικού)

Η κ. Κουτσουλέλου δεν θα κάνει αύριο, Τετάρτη 5-2-2014 μάθημα στο Γ΄όλων των κατευθύνσεων λόγω ασθενείας της