Πρόγραμμα Συνεδρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας
- Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013 -

Αναρτάται σήμερα προς ενημέρωση το Πρόγραμμα του συνεδρίου Νεοελληνικής Φιλολογίαςμ που διοργανώνει ο Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου μας, προς τιμήν του συναδέλφου Βαγγ. Αθανασόπουλου