Πρόγραμμα Συνεδρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας
- Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013 - 12:00 π.μ. -

Αναρτάται σήμερα προς ενημέρωση το Πρόγραμμα του συνεδρίου Νεοελληνικής Φιλολογίαςμ, που διοργανώνει ο Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου μας, προς τιμήν του συναδέλφου Βαγγ. Αθανασόπουλου.