Εξέταση Φεβρουαρίου
- Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 - 12:00 π.μ. -

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει το βιβλίο που έχει διανεμηθεί, το συναφές με εκείνο υλικό στην Ηλεκτρονική Τάξη και όσα από τη Βιβλιογραφία της παράδοσης αναρτώντα σήμερα, Δευτέρα, 14/1.