ύλη μαθήματος
- Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012 - 12:00 π.μ. -

Η ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

Χαρτογράφηση της Κοινωνιογλωσσολογίας (βασικές θέσεις και αμφισβήτηση της κυρίαρχης γλωσσολογίας, Σχέση γλωσσας και κοινωνίας, συναφείς κλάδοι, ζητήματα περιγραφής και εξήγησης)

Διαστάσεις γλωσσικής ποικιλότητας (γεωγραφική ποικιλότητα, κοινωνικά χαρακτηριστικά και γλώσσα, λειτουργικές ποικιλίες, επαφή γλωσσών)

Κοινωνιογλωσσική ανισότητα

Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας.

Επίσης στην ύλη περιλαμβάνονται όλα τα άρθρα που έχουν αναρτηθεί στη συγκεκριμένη πλατφόρμα

καλό διάβασμα!