Νέα ημερομηνία εξέτασης
- Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012 - 12:00 π.μ. -

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα εξετάσεων, που ανακοινώθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής, η εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου, ώρα 11.30-1.30 (αμφιθ. 204)