Εξέταση Ιουνίου
- Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012 - 12:00 π.μ. -

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Στην τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος (22/6) θα τεθούν δύο ζητήματα προς ανάπτυξη, για καθένα από τα οποία θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής.

Το πρώτο ζήτημα θα έχει γνωστικό χαρακτήρα (του τύπου: Τί γνωρίζετε για το τάδε ή δείνα θέμα) και θα αφορά στα εισαγωγικά μαθήματα. Το υλικό από την παράδοση των εισαγωγικών αυτών μαθημάτων, που έχει αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Τάξη, είναι πολύ βοηθητικό για το πρώτο αυτό σκέλος της εξέτασης. Επιπλέον, για τα εισαγωγικά μαθήματα έχουν επισημανθεί συγκεκριμένες μελέτες από τη Βιβλιογραφία στο Διάγραμμα του μαθήματος. Οι μελέτες αυτές έχουν ψηφιοποιηθεί και είναι στη διάθεση όσων ενδιαφέρονται στο Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Το δεύτερο ζήτημα θα αφορά σε ερμηνευτικό σχολιασμό κάποιου κειμένου του Σολωμού, από όσα διδάχθηκαν, και θα διατυπώνεται ως εξής: Να σχολιάσετε το κείμενο. Ο σχολιασμός είναι ανοικτός και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όποια κριτήρια κριθεί σκόπιμο από τους/τις εξεταζόμενους/ες: κριτήρια θεματικής οργάνωσης, μετρικής/ρυθμικής οργάνωσης, αφηγηματικής οργάνωσης, σχημάτων λόγου (μεταφορές, εικονοποιία, κλπ). Το ζητούμενο εδώ είναι η συνοχή του λόγου (αρχή-μέση-τέλος), η σωστή περιγραφή όποιων δεδομένων χρησιμοποιηθούν, θεματικής, δηλαδή, μέτρου/ρυθμού, αφήγησης, σχημάτων λόγου (δεν γίνεται π.χ. ως θέμα του προς σχολιασμό κείμενου να θεωρείται κάτι που δεν ανταποκρίνεται σ'αυτό, ή ένας 15σύλλαβος στίχος να θεωρείται 11σύλλαβος, ή ο λόγος των ηρώων να αποδίδεται στον αφηγητή, ή, τέλος να θεωρείται μεταφορά κάτι που δεν είναι) και η σαφήνεια στα επιχειρήματα (χρειάζεται να είναι σαφές το τι θέλουν οι εξεταζόμενοι/ες να υποστηρίξουν βάσει της περιγραφής των στοιχείων που τους/τις ενδιαφέρουν (θεματική, κλπ).Το βιβλίο που έχει δοθεί για τις απαιτήσεις του μαθήματος, το υλικό που έχει αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Τάξη για τα σολωμικά κείμενα που σχολιάστηκαν στο αμφιθέατρο, καθώς και εξειδικευμένες μελέτες για τα παραπάνω  κείμενα (υπάρχουν στη Βιβλιογραφία του Διαγράμματος του μαθήματος), μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση του σχολιασμού.

Εύχομαι σε όλες και όλους καλή επιτυχία

Δημήτρης Αγγελάτος