Διευκρίνιση για την ώρα του σεμιναρίου
- Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013 -

Διευκρινίζω ότι το σεμιναριακό μάθημα είναι τρίωρο και θα γίνεται Δευτέρα 16.00 - 19.00,  όχι 16:00 - 18:00,  όπως εκ παραδρομής αναφέρθηκε σε προηγούμενη σχετική ανακοίνωσή μου. Επισημαίνω ακόμα ότι η παρουσία στο σεμινάριο είναι υποχρεωτική, ενώ ειδικά στο μεθαυριανό μάθημα είναι σημαντική και λόγω των εργασιών που θα μοιρασθούν.

Χρήστος Φάκας