Ευριπίδης (ΜΦΑ 09, ΓΦΑ 09)

Ανακοινώσεις

Το μάθημα της επόμενης Πέμπτης 19.5.
- Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016 -

Ύστερα από σχετική ενημέρωσή μου από την Κοσμητεία, ανακοινώνεται ότι το μάθημα της επόμενης Πέμπτης 19.5. δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των φοιτητικών εκλογών.

Χρήστος Φάκας