Νέα ημερομηνία εξέτασης
- Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012 - 12:00 π.μ. -

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα εξετάσεων, που ανακοινώθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής, η εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου, ώρα 2 μ.μ.-4 μ.μ. (αμφιθέατρα: 204, 311, 312 και 313).