Εξέταση Σεπτεμβρίου
- Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 - 12:00 π.μ. -

Η εξέταση του μαθήματος, προγραμματισμένη για την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου, δεν θα γίνει λόγω απεργίας των διδασκόντων της Φιλοσοφικής Σχολής