Βιβλιογραφία για την εξέταση
- Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2012 -

Ενημερώνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν το μάθημα, ότι η βιβλιογραφία για την εξέταση διατίθεται από σήμερα ψηφιοποιημένη στο Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.