Εξεταστέα ύλη Ιουνίου 2011
- Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011 - 12:00 π.μ. -

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (1821-20ος αιώνας)" για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2011.

Από το βιβλίο του Λίνου Πολίτη "Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας":

Έβδομο κεφάλαιο: Σολωμός (σελ. 138-151).

Ένατο κεφάλαιο: Αθηναϊκή Σχολή. Ελληνικός Ρομαντισμός (σελ. 170-181).

Δέκατο κεφάλαιο: Γενιά του 1880. Νέα Αθηναϊκή Σχολή. Κωστής Παλαμάς (σελ. 184-199).

Ενδέκατο κεφάλαιο: Πεζογραφία μετά το 1880 (σελ. 200-208).

Δωδέκατο κεφάλαιο: Η ποίηση γύρω και ύστερα από τον Παλαμά (σελ. 219-226).

Δέκατο τρίτο κεφάλαιο: Καβάφης. Σικελιανός. Η ποίηση ως τα 1930 (σελ. 227-250).

Δέκατο τέταρτο κεφάλαιο: Οι πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Πεζογραφία μετά τον Ψυχάρη (σελ. 254-261).

Καζαντζάκης (σελ. 269-279).

Δέκατο πέμπτο κεφάλαιο: Γενιά του ΄30. Ποίηση (σελ. 280-301).