Ύλη εξετάσεων
- Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 - 12:00 π.μ. -

Η ύλη των εξετάσεων αφορά στην ανάλυση των κειμένων του Σολωμού και του Καρυωτάκη, όπως έγινε μέσα στην τάξη. Εξειδικεύεται στο επίγραμμα για τα Ψαρά, στην πρώτη ενότητα του Κρητικού  και στο πρώτο κεφάλαιο του Β' Σχεδιάσματος των Ελεύθερων Πολιορκημένων για τον Σολωμό και στις <<Σάτιρες>> από τη συλλογή Ελεγεία και Σάτιρες του Καρυωτάκη. Για την ανάλυση των κειμένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα συγγράμματα που έχουν διανεμηθεί, αλλά και οι μελέτες που περιλαμβάνονται στη Βιβλιογραφία (Βλ το Σχεδιάγραμμα Μαθήματος στην Ηλεκτρονική Τάξη).

Στην ύλη συμπεριλαμβάνονται επιπλέον τα παρακάτω κείμενα: Αριθμ. 11 (Πολυλάς)-σελ. 11 του Σχεδιαγράματος Μαθήματος, Αριθμ. 20 (Καλοσγούρος)-σελ.12, Αριθμ. 25 (Παράσχος, <<Ένας αντιπροσωπευτικός λυρικός>>)-σελ.12, Αριθμ. 29 (Άγρας, <<Ο Καρυωτάκης και οι Σάτιρες>>-σελ.13.

Θα δοθούν δύο ποιήματα (ένα του Σολωμού και ένα του Καρυωτάκη) για σχολιασμό, από τα οποία θα επιλεγεί το ένα. Επιπλέον θα δοθούν δύο θέματα προς ανάπτυξη (αφορμή τα κείμενα που προαναφέρθηκαν, των Πολυλά, Καλοσγούρου, Παράσχου και Άγρα), από τα οποία θα επιλεγεί το ένα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Καλή επιτυχία