Εξέταση Α' Φιλολογικό Σάββατο 8/10/2011
- Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011 - 12:00 π.μ. -

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στην εξέταση του Σαββάτου για το Α' Φιλολογικό στο μάθημα "Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία" να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις στέλνοντας μήνυμα στη διδάσκουσα ηλεκτρονικά μέσω της η-τάξης για οργανωτικούς λόγους της εξεταστικής διαδικασίας. Προθεσμία υποβολής συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 7/10 στις 10πμ.